De praktijk

Hoe ziet therapie via het paard eruit?

 

De basis wordt gevormd door het aangaan van een [werk] relatie tussen jou, het paard en mij als therapeut, de driehoekssituatie.  In elke sessie word je in het werken met het paard de mogelijkheid geboden de confrontatie met jezelf aan te gaan. Ontdekken, bewust worden, inzicht krijgen zijn leidende thema’s. In de therapie staan de ervaringen en de waarnemingen in het hier en nu centraal. Soms leidt dit naar pijnlijke thema’s uit het verleden, of word je geconfronteerd met jezelf in hoe je contacten en relaties aangaat en vormgeeft.


Het gaat ook over het letterlijk in beweging komen en je bewust worden van wat je innerlijk beweegt door contact te maken met je lichaamsgevoel. Er is een onlosmakelijke verbondenheid tussen denken, voelen en doen die maakt hoe je jezelf en de wereld om je heen ervaart en hoe je jezelf hierin positioneert.
Ook krijg je de mogelijkheid tot uitdaging, het verleggen van je grenzen en het opdoen van nieuwe ervaringen. Elk moment geeft een mogelijkheid om in een volgende situatie nieuwe ervaringen op te doen en andere keuzes te maken. De vertaling naar je dagelijks leven is de koppeling van de therapie naar de actualiteit van je eigen leefwereld.