Een op een

De individuele coaching bestaat uit zes sessies. Hierin worden de technieken geleerd waarna je in staat bent deze zelf toe te passen en te integreren in je dagelijks leven.

Je persoonlijk werkplan vormt in combinatie met het leren van de technieken de rode lijn door de sessies heen.

Na drie maanden wordt er een terugkomsessie gepland om te evalueren hoe het in de tussenliggende periode is gegaan en of er behoefte is aan enig vervolg in welke vorm dan ook.

De coaching is zowel voor particulieren als bedrijven.

Voor bedrijven is er ook de mogelijkheid voor een groepstraining.

Om kennis te maken met de methode biedt ik aan bedrijven de mogelijk een om in een persoonlijk gesprek en demonstratie kennis te maken met de methode. Zodat aan de keuze voor het al dan niet inzetten van de HaertMath methode een eigen kennismaking en ervaring vooraf is gegaan.
Hieraan zijn geen kosten verbonden.