Voor bedrijven

Algemeen.

 
Mijn activiteiten richten zich op de mens in de organisatie.
Het individueel welbevinden en gezonde collegiale verhoudingen bepalen in een werksituatie voor een belangrijk deel de effectiviteit en de persoonlijke inzet. Verstoringen op individueel niveau, binnen de collegiale verhoudingen en in de relatie tussen werknemer en leidinggevende kunnen lichamelijke, psychologische en gedragsmatige gevolgen hebben voor het individu. Negatieve consequenties daarvan kunnen zijn; een stijging van het ziekteverzuim door een toename van stressgerelateerde klachten, een daling van productiviteit, persoonlijke inzet en kwaliteit van samenwerken.

QiCheiron biedt verschillende oplossingen en mogelijkheden voor bedrijven te weten:
  •  een op een trajecten, therapie, training en coaching via paarden en/of HeartMath.
  •  groepstrainingen, training en coaching via paarden en/of HeartMath.
  •  groepstrainingen, training en coaching via paarden in combinatie met gesprekssessies.
Kijk bij de diverse werkvormen voor algemene uitleg hierover.

Groepstraining en -coaching.

Tot 6 personen werk ik alleen.
Van 6-12 personen werk ik met een tweede trainer, Tenne von Nordheim.

Voor informatie verwijs ik naar onze web-site http://www.trainenviapaarden.nl

Enkele voorbeelden.

Teambuilding.
Een dag of dagdeel waarin collega's in een andere situatie en context samen dingen doen. Het versterken van de collegiale verhoudingen staat hierin centraal. Ook kan de dag geleid worden door een specifiek gekozen thema of item.

Kwesties rondom leiding geven.
Van een leidinggevende wordt veel verwacht. De leidinggevende moet over een palet aan vaardigheden beschikken. Zijn of haar persoonlijke inzet bepaalt ook voor een belangrijk deel het succes en de resultaten van de groep waaraan leiding wordt gegeven. Zowel in de individele inzet van werknemers als in de samenwerkingscultuur. Het is essentieel voor de totale prestaties van het team als de leidinggevende ook de menselijke of "zachtere" kanten van het managen beheerst.

Kern hierin is de kennis over jezelf, bewustzijn ontwikkelen over je sterke en zwakke kanten, je stijl van communiceren, de manier waarop je je manifesteert in houding en gedrag. Dit doe je door jezelf, als instrument van leidinggeven, te verfijnen en te optimaliseren. Alle facetten van leidinggeven komen aan bod in het werken met het paard. Hierin vindt een afspiegeling plaats van de dagelijkse realiteit.

Conflicten.
Het kan hierin gaan om conflictsituaties tussen werknemers onderling maar ook tussen bijvoorbeeld  werknemer en leidinggevende, of leidinggevenden onderling. 

Negatieve groepsdynamiek.

Een negatieve groepsdynamiek is funest voor de onderlinge verhoudingen in de samenwerking. Hierdoor worden de arbeidsprestaties zeer negatief beïnvloed.

In een persoonlijk gesprek kunnen de mogelijkheden besproken worden.