Echtparen

Veelal zul je gewend zijn om bij ergernissen, frustraties etc. met elkaar in gesprek te gaan. Het paard in de coaching bij echtparen speelt een belangrijke rol. Coaching met het paard kan een prima manier zijn om te werken aan verbeteringen of oplossingen ten aanzien wat er speelt. Het paard voegt door zijn aanwezigheid en inzet een een extra dimensie toe. Door samen met het paard bezig te zijn in de verzorging en de oefeningen kom je op een andere manier met elkaar in contact, heel direct in de actualiteit wordt de dynamiek tussen jullie zichtbaar zonder dat daar veel tekst aan te pas komt. Dit kan door de geheel nieuwe invalshoek en andere manier van bij de kern komen zeer vruchtbaar zijn. Bovendien is werken met het paard een vriendelijke manier van werken in een totaal nieuwe context. Ervaring heeft geleerd dat dit positief uitwerkt en er een goed basis is om te werken en te leren van en met elkaar.

Misschien loop je samen tegen een kwestie aan die hieronder niet staat omschreven, dit zijn enkele voorbeelden, neem gerust contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken. Jullie vraag zal leidend zijn in de coaching.

Het verbeteren van de onderlinge communicatie.
In onderlinge communicatie in relaties zie je vaak door de tijd heen vaste patronen ontstaan. Als deze patronen niet functioneel zijn en een belemmering vormen in de onderlinge communicatie en verstandhouding kan het zinvol zijn om deze patronen te onderzoeken en te doorbreken. Bewustwording, inzicht en werken aan het een meer bevredigende communicatie die de relatie ten goede komt staan centraal.

Leren verantwoordelijkheid te dragen voor eigen inbreng in de relatie.
In een relatie heb je te maken met je eigen inbreng en die van je partner, dit is de basis van waaruit je de verbinding met elkaar zoekt. Het kan lastig zijn om in de relatie goed bij jezelf te blijven en op eigen volwassen benen te staan waardoor het versterken van de onderlinge band moeizaam verloopt. Belangrijk is het om duidelijk te zijn naar jezelf en elkaar in wat je vindt, voelt, en wilt en dit met respect en erkenning voor de ander inbrengt in de relatie, dit versterkt je band met elkaar.

Doorbreken van een impasse door het opdoen van nieuwe positieve ervaringen.
Veel gehoord van echtparen is dat er geen nieuwe impulsen meer zijn in de relatie. Alles gaat zijn gangetje, er is een zekere sleur ontstaan. Op een geheel nieuwe manier met elkaar iets ondernemen in een  omgeving met een die activiteit uitnodigt, creativiteit aanspreekt en de mogelijkheid geeft tot ontdekken en leren. Nieuwe aanknopingspunten vinden om de relatie weer nieuwe energie te geven.

Zicht krijgen op je non-verbale communicatie en het effect hiervan op de communicatie binnen de relatie.
Bij communicatie denk je misschien aan het praten met elkaar, verbale communicatie. Een belangrijk deel van hoe je overkomt op de ander wordt gevormd door je lichaamstaal, de non-verbale communicatie. Lichaamstaal zegt veel over hoe je je voelt. Een combinatie van praten en lichaamstaal en of deze hetzelfde vertellen bepaalt in belangrijke mate hoe we overkomen op de ander. Is wat je zegt iets anders dan wat je in je lichaamstaal laat zien dan kan dit reden zijn voor onduidelijkheid waardoor er verwarring ontstaat of er is sprake van irritatie en frustratie. Eenduidigheid draagt bij tot een beter begrip van en naar elkaar en een meer bevredigende communictatie.