Individueel

Coaching en training gaat uit van een persoonlijke vraag.

Persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke effectiviteit staat dus altijd centraal.

We maken een sterkte en zwakte analyse om in beeld te brengen waar je kracht ligt en waar je drempels opwerpt. De uitkomsten worden vertaald naar de rollen, taken en verantwoordelijkheden die je hebt in je dagelijks leven.

Vervolgens maken we een plan van aanpak waarin je jezelf een focus en doel stelt.

Een gesteld doel zal altijd invloed hebben op meerdere levensgebieden.
Een gebrek aan inlevingsvermogen zal invloed hebben op de partnerrelatie, vriendschappen maar ook in de stijl van leidinggeven.
Problemen met het stellen van grenzen zal invloed hebben op bijvoorbeeld opvoeden van kinderen, het in stand houden van in balans zijnde relaties met anderen maar ook weer op stijl van leidinggeven.