Uitgangspunten

Authenticiteit en zelfsturing bevorderen door inzet van het paard.

Paarden stimuleren je tot voortdurende communicatie en wisselwerking, ze zijn in staat om de kleinste signalen bewust of onbewust op te merken en reageren hier direct op.

Ook vraagt een paard helderheid en ondubbelzinnigheid in de communicatie vanuit innerlijk geloof en overtuiging en laat je haarfijn zien als denken, voelen en handelen niet overeenstemmen met elkaar. Je krijgt constante feedback.

Paarden zijn in principe positief ingesteld naar de mens en bieden sociale- en emotionele leermogelijkheden evenals bewegingsmogelijkheden door oefeningen met en op het paard.

De inzet van het paard bevordert authenticiteit. Wat wordt hiermee bedoeld? Authenticiteit is het innerlijk centreren, van je binnenste zelfbewust zijn waarmee intenties en acties overeenkomstig je innerlijke waarden vertaalt worden naar de externe werkelijkheid. Van aanwezig zijn naar zichtbaar worden.
Om authenticiteit te bereiken is het noodzakelijk om mentale, emotionele en fysieke processen meer met elkaar te verbinden.

Authenticiteit is een staat van zijn die vanuit innerlijke waarden zelfsturing geeft in het dagelijks leven met betrekking tot alle rollen, taken en verantwoordelijkheden die hierin vervuld moeten worden.

Verborgen thema’s en blinde vlekken die authenticiteit belemmeren worden in het werken met het paard zichtbaar. In vervolgsessies werken we aan verdere ontwikkeling en optimalisering van jou specifieke leerdoelen hierin.