Equitherapie

Het paard is in de inzet niet doel op zichzelf maar een krachtig middel om op doelgerichte, systematische en methodische wijze therapeutische doelstellingen te bereiken.

Noodzakelijk is een basisberoep van waaruit wordt gewerkt. Het paard wordt indien gewenst geïntegreerd in de behandeling en begeleiding. Dit kan aanzienlijke versnellingen geven in individuele processen.

Het werken met het paard in therapie en begeleiding als specialisatie is de laatste jaren erg in ontwikkeling in Nederland. Internationaal wordt al sinds lange tijd op deze manier met succes gewerkt.
Voor Nederland betekent het dat er nog veel werk te verzetten is om deze vorm van therapie en begeleiding goed "op de kaart" te krijgen.
Professionaliseren zal dan ook de komende jaren een hoge prioriteit krijgen. Het doen van wetenschappelijk onderzoek, het verenigen in een beroepsvereniging om kwaliteitseisen vast te leggen en te bewaken en wellicht het ontwikkelen van scholing conform Europese richtlijnen voor HBO onderwijs.

Zie verder bij het hoofdstuk nieuws.

Het succes in de praktijk moet vertaald worden in een solide onderbouwing en een stevig fundament krijgen voor de toekomst!