Groepen

Indien er een vraag komt betreffende een bepaald thema is het mogelijk in kleine groepen van maximaal 6 personen hieraan te werken.

Deze werkvorm is zowel voor particulieren als bedrijven.

Werken in een groep kan heel leerzaam en stimulerend zijn. Het paard staat centraal in de basis van waaruit je met elkaar werkt. In het werken rondom en met het paard komen er veel thema's aan de orde. Thema's als; verantwoordelijkheid nemen, grenzen stellen, communicatie, zowel in gesproken taal als in lichaamstaal, leren vertrouwen op jezelf en de ander. Je wordt aangesproken op drie niveau's; emotioneel, mentaal en lichamelijk. In een ontspannen omgeving met condities die leren bevorderen kun je nieuwe ervaringen opdoen door het leren van en met elkaar. Onderlinge feedback is ook een belangrijk instrument hierin.

Het is mogelijk om zelf een groepje samen te stellen waarmee je met een bepaald onderwerp een afgesproken aantal keren aan de slag wilt. De gekozen thema's zullen dan in de bijeenkomsten leidend zijn.
Hieronder beschrijf ik enkele voorbeelden, je kunt ook zelf je thema met elkaar kiezen.

 

Voor jezelf opkomen en je mening geven.
Voor jezelf opkomen en je mening geven is vaak in de praktijk niet zo eenvoudig. Soms hou je je maar stil en volg je de wensen van anderen om bijvoorbeeld conflicten te vermijden. Dit kan kortdurend een goede manier lijken maar op de langere duur kan het je dwars gaan zitten. Veelal komen hiermee je eigen wensen en verlangens in de verdrukking. Het kan ook zijn dat je op een manier voor jezelf opkomt of je mening geeft die de ander niet bereikt zoals je graag zou willen met verstoringen in de relatie tot gevolg.
Werken met het paard biedt bij uitstek de gelegenheid om de confrontatie met jezelf en de ander aan te gaan door samen oefeningen te doen en te experimenteren met nieuwe mogelijkheden in een veilige omgeving en positieve ervaringen op te doen.

Verbeteren van zelfbeeld en eigenwaarde.
Zelfbeeld, de manier waarop je naar jezelf kijkt en "beoordeelt"  en eigenwaarde zijn erg bepalend voor hoe je in je leven staat, hoe je je relaties vorm geeft en welke keuzes je maakt. Met een positief zelfbeeld sta je met vertrouwen in je leven, kun je ander vanuit een gevoel van er mogen zijn ontmoeten en durf je verantwoordelijkheid te nemen voor je keuzes.

Ontwikkelen van effectieve communicatiepatronen.
Effectieve communicatie draagt bij tot een beteren verstandhouding met de mensen om je heen.
In de coaching kun je onderzoeken wat jou patronen zijn, hoe effectief ze zijn en wat je hierin wilt ontwikkelen en verbeteren.

Bewustworden van je lichaamstaal in de communicatie.
Lichaamstaal is heel belangrijk in communicatie. Wat je laat zien is veelal veelzeggender als je gesproken boodschap. Lichaamstaal zegt veel over hoe je je voelt. Gesproken communicatie en lichaamstaal in overeenstemming met elkaar maken dat je duidelijk, eenduidig en krachtig bent in wat je wilt overbrengen