Groepstraining

De groepstraining voor bedrijven heet het " HeartMath Peak Performance Programma" en is een mogelijkheid om meer mensen tegelijk te trainen.

De basis van de training is hetgeen in de hoofdstukken HeartMath coaching en De methode staan beschreven.

Voor indicaties verwijs ik naar het hoofdstuk Voor wie.

In de samenstellingen van de groepen kunnen de indicaties van de deelnemers zeer divers zijn.

De training bestaat uit 1 dag waarin de technieken geoefend worden.
Na 6 en 12 weken volgen er terugkommomenten in de vorm van het plannen van een dagdeel gezamenlijk.

Er wordt gewerkt met een werkboek, ook is de POQUA-R vragenlijst opgenomen in de training. Hierin wordt gevraagd naar gevoelens en ervaringen van de afgelopen periode. De POQA-R wordt ook bij het afsluiten van de training afgenomen om zodoende de effecten zichtbaar te maken. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van het computerprogramma van HeartMath. De aanschaf van de mobiele em-wave voor elk individu is voorwaarde voor een effectief traject.


Er vinden individuele evaluatiegesprekken plaats met alle deelnemers.

In een persoonlijk gesprek kan ik de methode toelichten en kunt u zelf kennis maken en ervaren wat de technieken doen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

De keuze voor individuele of groepstrainingen hangen samen met de de mate waarin het individu meer op zijn persoon gerichte coaching wenst op basis van de vraagstelling.
In de individuele training is er de mogelijkheid meer in te gaan op persoonlijke zaken.

In samenspraak en op basis van uw wensen kan ik voor u een offerte op maat maken.